КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Оздравителен център Веда

Наименованието произлиза от гръцки „kinesis” – движение и „терапия” – лечение, или лечение чрез движение. Това е самостоятелна медицинска дисциплина, опираща се на опита и постиженията на всички останали медицински дисциплини и включваща в себе си теорията и методиката на физическото възпитание, тъй като този тип лечение представлява психолого-педагогически процес, протичащ между пациента и терапевта.

Природата е дарила нас, човешките същества, с най-съвършения механизъм, съществуващ на Земята – нашето тяло. Всички знаем, че развитието и усъвършенстването на човешкия индивид протича под контрола и ръководството на едно уникално високо организирано формирование – мозъкът.Благодарение на дразненията, постъпващи от околната среда мозъкът се тренира да реагира правилно и адекватно на променящите се условия.Човек се ражда с богат набор от безусловни рефлекси, необходими за оцеляването в първите дни на самостоятелно съществуване като организъм. При израстването постепенно те се развиват, обогатяват и допълват от постепенно изграждащите се условни рефлекси. А условният рефлекс се изработва чрез многократни повторения и натрупване на опит. Това става в процеса на игра на детето. В първите години от живота играта представлява целенасочена имитация на дейностите, които то наблюдава около себе си, т.е. от любимите си хора. Постепенно движенията на този малък човек стават все по-уверени, точни и бързи, т.е. мозъкът е извършил аналитико-синтезиращата си работа и даването на правилна команда за действие отнема все по-малко време, а движенията на тялото стават все по-фини.

В периода на бурен растеж на организма тези процеси са все по-многобройни и разнообразни, но абсолютно винаги в основата им стои движението на човешкото тяло, под командите на мозъка.

Хилядолетия назад мъдри хора са открили, че може да бъде повлияно благоприятно върху редица дисфункции на организма чрез нещо толкова просто и приятно като естественото движение.

Кинезитерапията решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.1. Тя е активен метод на лечение, въвличащ пациента в процеса, което води до неговото мобилизиране, влияе на психиката му и повишава ефекта от терапията. С някои психологически похвати се стига до дълбоко осъзнаване същността на лечебния процес и самоконтрол върху жизнените функции.

2. Освен, че е комплексно действащ метод, кинезитерапията повлиява цялостната личност, има подчертан възстановителен ефект.

3. Прилага се при почти всички заболявания (в един или друг стадий на тяхното протичане или като профилактика), няма възрастови противопоказания и странични действия, когато се прилага правилно. Прилагането ù преминава постепенно и незабележимо от лечение към профилактика и общо укрепване.Едно от основните качества на здравия организъм е възможността му да се приспособява към измененията във външната среда (температурни колебания, влага, замърсяване, стресови фактори и др.), като по този начин запазва постоянството на своята вътрешна среда.

Ето защо използването на природните фактори, масажът и някои психологични техники се прилагат много резултатно за възстановяване на равновесието в организма с цел възстановяване на здравето, което е основната задача на кинезитерапията!

Вижте и други услуги, които център Веда предлага

Запознайте се с пълната гама услуги от менюто на сайта или разгледайте някои от тях тук

Научете повече за...

Работи чрез активиране на специфични акупресурни точки и меридиани. Позволява на виталната, фина жизнена енергия на организма да тече безпрепятствено, освобождава стрес и напрежение от цялата ни система. Освен, че е изключително приятен, този масаж е и от голямо значение за поддържането на добро здраве...

Натиснете тук за повече информация...

При Боуен® тялото не бива насилвано да приема външна команда; ние просто изпращаме точните съобщения, за да може организмът да започне процеса на „реформатиране” на системата и нейното връщане към...

Натиснете тук за повече информация...

Лечението на лимфедем и лимфостаза е комплексна задача, включваща комбинация от специфични техники, като сновни цели на лечението са подобряване на оттичането на лимфа през повърхностните лимфни съдове, намаляване на отока, обезболяване и нормализиране трофиката на тъканите в засегнатата област, отпускане на скелетната мускулатура...

Натиснете тук за повече информация...

Свържете се с нас за повече информация относно нашите услуги

Използвате нашите контакти за информация и записване на час

Адрес

ул. Македония, 82-84, Варна
+359886 743 103
info@vedahealthcare.bg

За бърз отговор, моля свържете се с нас в тези часове

Пон. - Пет. 9:30 - 18:30