Лимфна система

ОЗДРАВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ВЕДА, ВАРНА

Лимфната система събира излишъка от екстрацелуларна (извънклетъчна) течност (лимфа), като я транспортира от периферията към венозното кръвообръщение. Свързана с кардио-вазкуларната и имунната системи, лимфната система допълнително подпомага и имунитета, като филтрира редица бактерии, вируси, чужди тела и отпадни продукти, същевременно произвеждайки и специфични антитела. По пътя си лимфната течност се филтрира основно през лимфните възли и други лимфни тъкани, където се разпознават и неутрализират и попадналите микроби, токсини и инфекциозни агенти. За разлика от кардио-васкуларната, която е затворена система от артерии и вени, лимфната система е частично отворена, като течността се придвижва само от периферията към подключичните вени. Капилярите обикновено осигуряват повече течности към пероферните тъкани, отколкото е необходимо. Определено количество от тези течности се събира в интерстициалното пространство, и именно този излишък бива събиран от лимфната система, и следователно връщан към венозната. С тази си функция, лимфната система играе витална роля в поддържането на нормалния кръвен обем и налягане в кардио-васкуларната система. Премахването на излишната течност между клетките, става чрез сложна и гъста мрежа от лимфни капиляри, започващи от интерстициума в повечето тъкани. Стените на тези лимфни капиляри действат като еднопосочни клапи. Когато налягането около тях се увеличи, клетъчните им стени пропускат интерстициална течност навътре. 

Веднъж навлязла в тях, тази течност вече се определя като лимфа.


Въпреки, че на пръв поглед функциите, респективно дисфункциите и увредите на лимфната система не са пряко свързани с мускулно-скелетната, често увреди на едната водят до нарушения в другата, като създават предпоставки за развитие на сериозни и дълготрайни нарушения.


Поради факта, че лимфата тече в една посока, т.е. от периферията към подключичната вена, но не и обратно, то по-правилният термин, който може да използваме е лимфен дренаж, а не лимфообръщение. Повърхностните лимфни съдове дренират кожата и подкожните тъкани, оформяйки съдова мрежа, която се дренира в дълбоките лимфни съдове. Те от своя страна дрнират дълбоките структури в тялото. Както вече споменахме, по продължението на лимфните съдове са разположени и множество лимфни възли. Въпреки това, в отделни сегменти на тялото наблюдаваме три основни групи регионални лимфни възли: цервикални (шийни), аксиларни (горен крайник), и ингвинални (долен крайник). 

Тези три групи възли се дренират в съответните им лимфни стволове - югуларен, подключичен и лумбален (truncus lymphaticus sinister et dexter). Споменатите големи лимфни стволове, заедно с тези в коремната област и гръдният кош се дренират в един или два канала (ductus lymphaticus), които от своя страна пренасят лимфата към венозната система. Останалата част от лимфата се дренира в торакалния лимфен канал (ductus lymphaticus thoracicus). 

Научете повече за лимфната система

Запознайте се с причините за развитието и видовете лимфедем, лечение, прогноза и профилактика на тези състояния

Много фактори допринасят за развитието на болестта. Нека се запознаем с основните причини за възникване на лимфедем...

Натиснете тук за още информация...

Лимфедемът може да бъде класифициран като първичен и вторичен. Вторичният лимфедем е най-честата форма на проява, свързан с увреждане на лимфните структури и последващото нарушение на лимфния отток на фона на провокиращи фактори: травми, оперативни интервенции...

Натиснете тук за още информация...

Лечението на лимфедем и лимфостаза е комплексна задача, включваща комбинация от специфични техники, като сновни цели на лечението са подобряване на оттичането на лимфа през повърхностните лимфни съдове, намаляване на отока, обезболяване и нормализиране трофиката на тъканите в засегнатата област, отпускане на скелетната мускулатура...

Натиснете тук за още информация...

Свържете се с нас за въпроси и записване за безплатна консултация

Използвайте нашите телефони, мейл и контактна форма

Адрес

Ул. Константин Фотинов, 23, Варна
0886 220 599
mariya@vedahealthcare.bg

За бърз отговор, моля свържете се с нас от

Понеделник - Неделя 09:30 - 18:30